Vill du bli medlem?

Vill du bli medlem så fyll i formuläret vid sidan. Du kan börja fiska genast efter det att du har betalat medlemsavgiften. Ta med dig något som kan bevisa att du har betalat när tillsynsman frågar.

Vill du fiska med båt innan du fått fiskekort och kod till båtarna ring vår ordförande Börje Wass 0730 922 110.

Avgiften betalas till klubbens bankgiro 573-9123 eller Swish 1234419214. Glöm inte att skriva ditt namn vid inbetalningen.

Medlems och fiskekortsavgifter

Familj (make, maka, sambo skrivna på samma adress samt barn, juniorer) 500 kr/år

Seniorer från och med det år man fyller 20 år 400 kr/år

Junior t.o.m. det år man fyller 19 år. 155 kr/år. ( Juniorers medlemskap ingår även avgift till Sportfiskarna).

Om du/ni vill vara med vår tävlingssklubb/SAFK betalar ni därutöver:

Familj (make, maka, sambo skrivna på samma adress samt barn, juniorer) 300 kr

Seniorer fr o m det år man fyller 20 år 210 kr

Då får ni individuellt medlemskap i Sportfiskarna med rätt att tävlingsfiska på distrikts- och nationell nivå, en mängd förmåner som t.ex olycksfallsförsäkring, tidningen Svenskt fiske och rabatter i vissa affärer. Läs gärna mer på www.sportfiskarna.se

Medlemsavgiften gäller kalenderår och ska vara inbetald senast 31 mars. Vid inträde i klubben 1/9 – 31/12 gäller medlemsavgiften även för kommande år. I medlemsavgiften ingår fiske i Höjentorp, Kvarnsjön och klubbens sträcka i Ösan.