Våra vatten

Höjentorp, Kvarnsjön och Ösan

I Höjentorp arrenderar klubben nio sjöar där det är fritt att fiska för alla medlemmar. Vi har även fiskerätten i Kvarnsjön (fd Linojedammen bakom Brandt bil/Volvo) samt en sträcka av Ösan vid Knistad. Kräftfisket är förbjudet för oss i alla vatten, det tillhör markägarna.

Vid allt fiske ska medlemskort medföras för att kunna visa upp för klubbens tillsynsmän.

Ormsjön, där vi har vår båtar
Trädgårdssjön vid Höjetorp slottsruin
Bjuringen
Gröningen
Säcksjön
Hattsjön
Stallsjön
Svartsjön
Ängsjön

Området ligger i ett naturreservat därför finns vissa regler som måste följas. Det är eldningsförbud på alla andra platser än den avsedda grillplatsen vid Säcksjön.

Alla motorfordon är förbjudna inom området. Elmotorer får användas på klubbens båtar. Vid dragrodd/tolling får man ha max 2 spön per båt

I sjöarna finns Öring, Karp, Gädda, Abborre, Mört, Sutare, Braxen, Löja, Färna och Sarv.

I Ormsjön har klubben ett antal båtar som medlemmarna får låna. Båtarna är låsta och koden till låsen fås tillsammans med medlems/fiskekortet. Vid dragrodd/tolling får man ha max 2 spön per båt.

Har du frågor om båtarna eller om du vill anmäla något fel på båtarna kontakta Mikael Gerhardsson 0703 646 199 – mikael_brewitz@yahoo.se

Öringen är totalskyddad i sjöar och bäckar och ska släppas tillbaka omedelbart. Vid bäcken vid båtbryggan är det fiskeförbud. Det finns ett litet bestånd av öring i sjöarna och risken för utrotning är stor om vi inte hanterar dem försiktigt.

För att få upp beståndet och storleken på abborre har klubben beslutat att alla abborrar större än 35 cm ska släppas tillbaka.

På styrelsemötet 220822 beslöts att införa ”fönsteruttag” på Gädda. Alla gäddor mindre än 45 cm och längre 75 cm ska hanteras varsamt och släppas tillbaka. Naturligtvis har styrelsen inte något emot att alla gäddor släpps tillbaka.

Anledningen till beslutet är att antalet gäddor har minskat och det har lett till ökat antal vitfisk som mört och sarv, det verkar även som att antalet små abborrar ökar. Detta är tecken på att det finns för få predatorer, fiskar som äter fisk, vilket inte är bra för vattenkvalitet och fiskbestånd långsiktigt. Sedan tidigare är alla öringar samt abborrar över 35 cm fredade.

Max 5 metspön/angeldon per fiskare vid isfiske.

Medlemmar får ta med gäst och fiska. Avgift för gäst är 50 kr/dygn och betalas till klubbens bankgiro 573-9123 eller swish 1234419214. Glöm inte skriva vem som ska fiska och datum. Medlemmen måste vara med vid fisket.

Karpfiske är tillåtet enligt gällande regler. Karp ska varsamt återinsättas omedelbart efter eventuell vägning och fotografering. Max 5 min på land.

Max 3 spön per fiskare. Avkrokningsmatta för att lägga landad fisk på ska finnas. Stor håv med knutlöst nät ska användas. Lina med brottsstyrka minst 7 kg. Tacklet ska vara konstruerat så att vid linbrott ska sänket ramla av från linan.

För att fiska efter karp i dessa sjöar ska kontakt tas med Ulf Nordenberg eller Per-Erik Wallin för genomgång av reglerna.

Du som är intresserad av att lära dej mer om karpfiske kan kontakta Ulf Nordenberg 076 100 65 21 ulf.nordenberg@outlook.com eller Per-Erik Wallin 070 874 11 36 pererikwallin4@gmail.com.

Rapportera till Ulf eller P-E om du fångat någon karp, längd, vikt, vilken sjö samt tid och datum.

Vi får fiska en sträcka av Ösan vid Knistad. Efter ombyggnad av Rv 26 och dikning av åkrar har vattenkvaliteten försämrats och vattnet blir väldigt grumligt vid regn. Öringbeståndet som förr var hyggligt har försämrats. Klubben har beslutat att alla öringar ska återinsättas. Gädda, abborre och övrig fisk får tas upp.

Klubbens medlemmar har även fiskerätt i Kvarnsjön (fd Linoljedammen bakom Brandt bil/Volvo) Efter byggnation i området har vattenkvalitén försämrats och vi är osäkra på vilket fiskebestånd som finns där. Vårens fisketävlingar har gett dåligt resultat.

Låter det intressant?