Styrelse

Ordförande
Mikael Gerhardsson
0703 646 199 – mikael_brewitz@yahoo.se

Vice ordförande 

Robin Lund
0760 280 133 –lund_robin@hotmail.com

Kassör
Johnny Lindgren
070

Sekreterare
Ulf Nordenberg
0761 006 521 – ulf.nordenberg@outlook.com

Ledamöter
Sebastian Hulder
0769 316 146 – sebastian.huelder@gmail.com

Suppleanter
Olle Sjökvist
0705 872 768 – o.sjokvist@gmail.com

Per-Erik Wallin
0708 741 136 – pererikwallin4@gmail.com

Valberedning
Olle Sjökvist – Sammankallande
0705 872 768 – o.sjokvist@gmail.com 

Ulf Nordenberg
0761 006 521 – ulf.nordenberg@outlook.com

Göte Karlsson
070 341 39 80 – 

Länkar

Lite fiskebilder

Regnbåge

Rekordgädda Vättern

Fiske Hökensås

Äntligen!

Bullens korv

Bullens är aldrig fel

En till havsöring Skåne

Blir du du sugen på fiske?